Svet-Stranek.cz
composer
Peter Martinček van Grob

Peter Martinček:composer

Peter Martinček

Umenie je priestor,ktorý tvoríme pre niekoho,kto v ňom môže byť,aký je a aký nie je.
Peter Martinček (* 13. november 1962)- hudobný skladateľ,dirigent a pedagóg.
Je dnes považovaný za významného slovenského skladateľa .
Od roku 1987 bol pedagógom skladby a teoretických predmetov na konzervatóriu v Bratislave, určitý čas prednášal aj na VŠMU(1992-1997) - Estetiku hudby a Dejiny hudby 20. storočia.V rokoch 1990 – 1994 bol vedúci kompozično-dirigentského oddelenia konzervatória, kde viedol Súbor pre súčasnú hudbu. Peter Martinček „van Grob“ bol aj členom skladateľských porôt - Roma,Wien, Súťaž Slovenských konzervatórií...Pracoval aktívne vo výbore a kontrolnej komisii SOZA,bol aj členom výboru Spolku slovenských skladateľov.Určitý čas pôsobil externe aj v STV(spolupráca s režisérmi M.Pietor,Ľ.Kocka,S.Ivaška,Peter Dimitrov..etc.).Patrí ku zakladateľom Slov.komory učiteľov,bol aj jej riaditeľom pre Bratislavský kraj.Dnes sa angažuje pre kultúrne projekty mladých umelcov v EU.
Martinčekova hudba sa dnes hrá po celom svete s veľkým úspechom. Jeho skladby odzneli vo viac ako 1000 profesionálnych komorných, orchestrálnych a televíznych predvedeniach v Teatro la Fenice,Berlin Cathedral Church,Slovak Philharmonic Hall,Moyzes Hall,Mirbach Palace,Toronto Churches,Niagara Falls,USA concert halls,Czech Philharmonic Hall - Rudolfinum..


Život
Narodil sa v umeleckej rodine. Jeho otec Dušan Martinček bol slovenský skladateľ, mama Magdaléna bola profesorkou spevu, strýkovia Martin Martinček svetovým fotografom,M.Pietor významný slov režisér,teta Ester Šimerová-Martinčeková je označovaná za prvú dámu slovenského „výtvarného neba“.
Štúdium
Vo veku 5 rokov začal navštevovať súkromné hodiny klavíra u prof.P.Pokojnej,ako 11 ročný píše svoje prvé skladby.
V rokoch 1978 - 1982 študoval na konzervatóriu v Bratislave skladbu u J. Pospíšila ,dirigovanie u A. Vykydala a klavír u M.Masarikovej. V rokoch 1982 - 1987 pokračoval v štúdiách na VŠMU v triede národného umelca prof.D. Kardoša. V roku 1986 absolvoval umeleckú stáž na Accademia Chigiana v Siene u popredného talianského skladateľa F. Donatoniho.
Charakteristika tvorby
Ako skladateľ je známy doma aj vo svete svojou bohatou vokálnou tvorbou (diela Seltsame Lieder, Tvár pri tvári, Žalmové pisne, Ave Maria). Jeho opery (Memento, Revelation of St. John), vokálne,symfonické a komorné diela sú interpretované poprednými svetovými a domácimi umelcami -Leoš Svarovský,Oliver von Dohnányi,P.Dvorský,Jana Kurucová,Moyzesovo kvarteto,D.Varínska, J.P.Pommier,R.Štúr,J.Svecený....etc.V poslednom období sú vysoko cenené doma aj v zahraničí jeho 3. a 4.symphony/viacnásobné uvedenie vo svete/.

Ocenenia
Video-opera Memento/libretto písane v spolupráci s Radkom Johnom/, ktorá sa pravidelne vysiela vo viacerých World Tv, získala na festivale v Montreale (Banff) v roku 1991 hlavnú cenu Grand Prix Rocky Mountaine z vyšše 500 opier z celého sveta.
Martinček je nositeľom aj iných významných skladateľských cien
-dvojnásobný držiteľ Ceny HF("3 lyrické zbory","Oratorium-opera Memento")
-Ave Maria - best vocal composition
-Cena za hudbu k filmu "Vízie z Inferna"...etc.
V roku 2015 dostal cenu Jana Levoslava Bellu za 4.symfoniu,čo je považované za ocenenie roka 2014 za najlepšie hudobné dielo.

viď.Wikipedia,Osobnosti SK,Britishpedia,..