Svet-Stranek.cz
composer
Peter Martinček van Grob

Linky + Dielo:composer

Linky + Dielo

Works/selection/

Myspace :

Reverbnation :Facebook  :

fanpage :

/You have to login,or sing up to facebook and send message/


Dielo: /výber/
Works:/selection/

Javiskové  diela

Memento-scénické  oratórium;Opera;1988,libretto autor na základe knihy R. Johna; 60'
Revelation of St.John Mono-opera 1994,libretto autor,60'

Symfonický orchester

 Simon Bolivar - 1982; 15'
 Jarná predohra - 1985; 8'
 Symfónia č. 1 "The white Mass"- 1987; 25'
 Symfonia č. 2 "The second Touch"- 2008-2009; 20'
 Symfónia č. 3 "Venetian" 2011
; 22
'
 Symfónia č. 4 " In memoriam M.R.Štefánik " 2013
; 42´
 

Vokálno-inštrumentálne


Sólový hlas (hlasy) a orchester
 Hudobný obraz „Reportáž spod šibenice“ - 1984; TEXT J. Fučík 15'
 Missa Danubia - 1987 - 1988 ; 40'; - prvý krát uvedená až 1992
 Psalm Songs for Higher Voice and Great Orchestra P. O. Hviezdoslav - 2001; 20'
Sententiae  sibi  ipso  hudba pre nižší hlas  a sláčikové kvarteto-sláčikový orchester -  2004

Sólový nástroj a orchester

 Koncert pre klavír a orchester č. 1 in A - 1982; (rev. 1993) 22'; 

Inštrumentálne

 Dychové kvinteto - 1983
 "Beyond the Sky II." chamber ensemble -2013

Sólový nástroj

 Sonatínka pre akordeon - 1994
 Sonatínka pre harfu - 1995

-/Klavír/
 Klavírna sonáta č. 1 na pamäť M. Ravela - 1980; 6'
 Sonatína séria pre klavír - 1983; 12'; ED. HF
 Klavírna sonáta č. 2 na pamäť F. Liszta - 1984; 8'; ED. HF
 Klavírna sonáta č. 3 The Scream of Butterfly - 2001; 8'
 12+1 prelúdií I. diel pre klavír - 2004
 Pre môjho synčeka - 2007
 16+1 prelúdií II. diel pre klavír - 2009
  Klavírna sonáta č.4"In the eyes of Passion" 2012/2013

-/Organ/
 Spomienky - pre organ 1980; 11'
 Tri chorálové prelúdiá - veľkonočné I. diel - 1989; 15'
 Tri chorálové prelúdiá - veľkonočné II. diel - 2002; 14'
 

Dva nástroje

 Hudba pre flautu a preparovaný klavír - 1980; 10'
 Husľové duo in memorian D. Šostakovič - 1981; (rev. 1989); 10'
 Duo pre trúbku a basový klarinet - 1982; 12'
 Passi di jazz pre flautu a harfu - 1987; 12'
 Garpománia 1. sonáta pre husle a klavír - 1988-1989 9'; ED. HF
 The Little Fooleries  flauta a gitara- 1991
 Feet of my wife sonáta pre violončelo a klavír - 1991; 14'
 Hudba pre Martina Gudernu pre preparovaný klavír a syntetizátor - 1991
 Phantasien pre flautu a klavír- 1997; 13'
 Dichtung und Wahrheit 2. sonáta pre husle a klavír - 1998
 Tatridy pre flautu a preparovaný klavír - 2009

Tri nástroje

 Musik für ein Bild (V. Vasarely) pre dvoje huslí a klavír - 1983; 10'

Štyri nástroje 

 Sláčikové kvarteto č. 1. Les animaux dans la nature (prepracovaná verzia Mikromodely - 2007) - 1987; 10'
 The Touch (Dotyk) sláčikové kvarteto č.2 - 1994; 14'
  Sententiae sibi ipso hudba pre nižší hlas a sláčikové kvarteto č. 3
 Torus pre 4 violončelá sláčikové kvarteto č. 4 - 2007
Sláčikové kvarteto č.5 "Beyond the Sky" - 2012

Sólový hlas s klavírom

 Tvár pri tvári - 1989, text H. Košková; 12'
 Seltsame Lieder I. - 1989; 12'
 Ave Maria - 1993; 6'
 Revelation of Jesus Christ pre vyšší hlas s klavírom Mono-opera - 1994; text autor; 60'
 Seltsame LiederII. – (romantische) - 1996; text autor; 15'
 Psalm songs for higher voice and piano - 2000; 40'

Inštruktívne – vokálno-inštrumentálne

 Sedmikráska - 1982; text Mária Rázusová-Martáková

Ženský zbor

 Tri lyrické zbory - 1986; na ľudové texty; 10'

Detský zbor

Malá detská omša - 2002; 12'

Elektroakustické

 Natura I."Les Insectes" - 1982

+(približne 40 titulov scénickej a filmovej hudby)
napr. Filmy : "Visionen aus dem Inferno","Times of grimaces", " Step to the dark"  etc.