Svet-Stranek.cz
composer
Peter Martinček van Grob

Cd´s:composer

Cd´s

Nezabudnite,že umenie je činnosť, ktorá človeku umožňuje vedome ovplyvňovať druhých prostredníctvom istých vonkajších znamení tak, aby v nich vyvolal alebo oživil pocity, ktoré sám zakúsil.Našou tvorbou učíme ľudí hladať pravdu a zároveň sa nachádzame a strácame.Chcel by som ,aby to prvé platilo radšej,dnes cítim,že možno to raz tak bude.....